COMBO-hanke

Fimu on mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Combo-hankkeessa vuosina 2015-2018.

Combo –tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työelämään kiinnittymistä. Hanke tuottaa myös tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin. Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Fimun koordinoimassa osahankkeessa keskitytään nuorten eriarvoistumisen ehkäisyyn sekä nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Tavoitteen saavuttamiseen haetaan ratkaisua lisäämällä oppilaitosten ja järjestöjen välistä yhteistyötä liikunnan toimialueella. 

Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilla.

 

Yhteydenotot:

Tuomas Vaskisalmi
ohjaaja, projektityöntekijä
tuomas.vaskisalmi@fimu.fi puh. 045 211 0155

 

Hankkeessa mukana: