COMBO-hanke

Fimu oli mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Combo-hankkeessa vuosina 2015-2018.

Combo –tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitettiin uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työelämään kiinnittymistä. Hanke tuotti myös tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin. Hankkeessa luotiin uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Fimun koordinoimassa osahankkeessa keskityttiin nuorten eriarvoistumisen ehkäisyyn sekä nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Tavoitteen saavuttamiseen haettiin ratkaisua lisäämällä oppilaitosten ja järjestöjen välistä yhteistyötä liikunnan toimialueella. 

Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilla.

 

Yhteydenotot:

FIMU ry
toimisto (at) fimu.fi

Hankkeessa mukana: