Hankkeen materiaaleja

Hyvien käytänteiden opas on suunnattu naisten vuoroja ja vesiliikuntaa suunnitteleville liikuntapalveluille ja järjestöille. 

Naisille eriytetty vesiliikunta tarkoittaa, että kaikki osallistujat ja työntekijät vuorolla tai ryhmässä ovat naispuolisia ja ulkopuolisten näkyvyys altaalle on estetty.

Hankkeessa esitellyt hyvät käytännöt kerättiin naisten vuoroja järjestäneiltä julkisilta liikuntapalveluilta vuonna 2021, ja naisten vuorojen käyttäjiltä haastatteluin vuonna 2022 sekä hankkeen kuluessa.

Oppaassa käydään läpi tapoja toteuttaa yksityisyyden suojaa vesiliikunnassa, tavoittaa kohderyhmää, toteuttaa toimintaa yhteistyöllä, sitouttaa ja osallistaa kohderyhmää toimintaan, sekä esimerkkejä eri paikkakuntien malleista toteuttaa toimintaa. Lopussa on naisten eriytetyn vesiliikunnan tarkistuslista.

Oppaan voi ladata sivun alareunasta.

-----------------------------------------

Hankeraportti hankekaudelta 2021-2022.

Julkaisussa raportoidaan hankkeessa tehdyn valtakunnallisen, naisille eriytetyn vesiliikunnan ja burkinin käytön sallimista koskevan, kartoituksen tulokset.  Ensimmäisessä osassa esitellään palveluiden järjestäjiltä kerätty tieto, sekä vuorojen käyttäjiltä kerätty palaute palveluista eri puolilta Suomea.

Raportin toisessa osassa esitetään hankkeessa saadut kokemukset naisten eriytetyn vesiliikunnan järjestämisestä, maahanmuuttajataustaisten vesiliikunnan ammattilaisten koulutuksesta sekä tehdystä edunvalvonta- ja yhteistyöstä maahanmuuttajataustaisen väestön liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.

Raportin voi ladata sivun alareunasta.