Fimu toimii monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Suomessa edistäen yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien sekä etnisten vähemmistöjen mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan liikunnan avulla. Jäsenjärjestöpalveluiden kehittäminen, vertaistukitoiminta, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen ovat Fimun toiminnan perusta.

Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksien edistämisen lisäksi Fimu valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla.

Fimu on ollut VALO:n jäsenliitto vuodesta 2013 lähtien. Lue lisää...

Fimun kanssa yhteistyössä: