Pinnalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FIMU:lle erityisavustuksen liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen, jolla edistetään maahanmuuttajanaisten ja erityisryhmien vesiliikuntamahdollisuuksia.

Monet maahanmuuttajanaiset eivät voi uskonnollisista tai kulttuurisista syistä uida uimahallien yleisillä vuoroilla. Sama koskee valtaväestön naisia, joita esimerkiksi kosmeettinen haitta tai vamma estää uimasta yhdessä miesten kanssa. Islamin säädyllisyyskäsitykset voivat estää naisia harrastamasta liikuntaa vartalon ja sen muodot paljastavassa asussa miesten nähden. Lähi-Idän seudulla tämä käsitys on yleinen myös kristittyjen keskuudessa.

Pukeutumissäädösten takia muslimitytöt eivät myöskään välttämättä pysty osallistumaan koululiikunnan uimaopetukseen ja ovat vaarassa jäädä ilman uimataitoa, sillä erillisiä naisten uimavuoroja on vain suurimmissa kaupungeissa. Osa musliminaisista on valmiita uimaan koko vartalon peittämässä uima-asussa, burkinissa, mutta niiden käyttöä ei kaikissa uimahalleissa sallita. Burkineissa uivia ovat myös muut asiakkaat paheksuneet.

Kantaväestön keskuudessa erillisten naisten vuorojen tarvetta ei aina ole ymmärretty. Mediassa käydyssä keskustelussa naisten vuoroja vastustavissa argumenteissa saatetaan esimerkiksi luulla, että musliminaiset haluavat eristäytyä muista suomalaisista. Tästä siis ei ole kysymys, vaan eri kulttuurien eroavista säädyllisyyskäsityksistä.

Hanke on kaksivuotinen ja siinä on kaksi osakokonaisuutta: toisaalta julkisten liikuntapalveluiden tarjoamien vesiliikuntamahdollisuuksien edistäminen maahanmuuttajanaisten ja erityisryhmien kannalta sekä toisaalta järjestökentän edellytysten parantaminen vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen näille ryhmille yksityisissä altaissa.

Hankkeen tavoitteet

 • Naisten eriytettyjen vesiliikuntamahdollisuuksien valtakunnallinen kartoitus. Samalla kartoitetaan burkinin - hiukset ja vartalonpeittävää uima-asun - käyttömahdollisuus yleisillä vuoroilla, sekä käännytetäänkö maahanmuuttajia / turvapaikanhakijoita pois julkisista uimahalleista.
 • Burkinien käytön sallimisen edistäminen Suomen uimahalleissa yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen mukaisesti.
 • Hyvien käytänteiden kartoitus eriytettyjen vesiliikuntavuorojen tarjoamisessa ja valtakunnallinen seminaari hyvien käytänteiden jakamiseksi.
 • Valtakunnallinen ohjeistus / suositukset eriytettyjen vesiliikuntavuorojen järjestämiseksi kartoituksen ja seminaarin pohjalta.
 • Vain naisille suunnattu uimavalvojakoulutus sekä turvallisuuskoulutus eriytettyjä vuoroja suunnitteleville järjestöille
 • Tukea maahanmuuttajajärjestöille vähintään kolmen uuden naisten vesiliikuntavuoron järjestämiseksi hankkeen aikana.
 • Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuuksien edistämisen kirjaaminen maakunnallisiin hyvinvointisuosituksiin (1. vuonna Pohjois-Karjala).
 • Valtaväestön asenteisiin ja virheellisiin ennakkoluuloihin vaikuttaminen hankkeesta kertovien mediajulkaisujen avulla.

Hanketta koordinoi FIMU ry. Hankke toteutuksessa on mukana seuraavat FIMUn jäsenjärjestöt: Lieksan somaliperheyhdistys, Iftin seura ry, KOHMU ry, Sahan seura ry, Maakulta ry, Nelumbo ry, Kulsi ry, Portti ry, Pohjois-Suomen somalinuoret ry.

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • Lieksan somaliperheyhdistys ja muut FIMUn jäsenjärjestöt
 • Suomen uima- ja hengenpelastusliitto (SUH)
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Kotouttamisen osaamiskeskus
 • Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
 • Kansanterveyden neuvottelukunta
 • pääkaupunkiseudulla FIMUn aloitteesta toimiva naisten vesiliikuntaverkosto, johon kuuluu pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, Sporttia kaikille, Monaliiku, African Care sekä muita järjestö- ja vesiliikunnan toimijoita

Lisätietoja: riitta.latvio at fimu.fi 

Facebook: Pinnalla Fimu

Instagram: Pinnalla_2021