Pinnalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FIMU:lle erityisavustuksen liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen, jolla edistetään naisten eriytettyjä vesiliikuntamahdollisuuksia valtakunnallisesti. Näitä tarvitsevat mm. maahanmuuttajanaiset ja muut erityisryhmät.

Naisten omia uimavuoroja tarvitaan monista syista

Esimerkiksi Lähi-Idässä säädyllisyyskäsitykset voivat estää naisia harrastamasta liikuntaa vartalon ja sen muodot paljastavassa asussa miesten nähden uimahallien yleisillä vuoroilla. Sama koskee valtaväestön naisia, joita esimerkiksi kosmeettinen haitta tai vamma estää uimasta yhdessä miesten kanssa.

Osa tytöistä eivät perheidensä säädyllisyyteen liittyvien tapojen vuoksi pysty osallistumaan koululiikunnan uimaopetukseen ja ovat vaarassa jäädä ilman uimataitoa, kun erillisiä naisten uimavuoroja on vain joissakin kaupungeissa.

Koko vartalon peittävää uima-asua, burkinia, ei vielä sallita kaikissa uimahalleissa

Osa naisista on valmiita uimaan koko vartalon peittämässä uima-asussa, burkinissa, mutta niiden käyttöä ei vielä kaikissa uimahalleissa sallita - yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksestakaan huolimatta. Burkinit ovat yleistymässä uimahalleissa, ja asiakaskunta tottuu niihin pikkuhiljaa, mutta burkinissa uivia on myös paheksuttu ja uima-asua pidetty epähygieenisenä. Burkini on kuitenkin tehty samanlaisesta kankaasta kuin muutkin uima-asut.

Naisten omilla vuoroilla eri taustaiset naiset uivat yhdessä

Erillisten naisten vuorojen tarvetta ei aina ymmärretä. Mediassa käydyssä keskustelussa  saatetaan kirjoittaa maahanmuuttaja-taustaisten naisten haluavan eristäytyä muista suomalaisista. Tästä ei ole kysymys, vaan toisistaan eroavista säädyllisyyskäsityksistä, jotka vaihtelevat kulttuurista ja perheestä toiseen. Naisten vuoroilla eri taustoista tulevat naiset uivat yhdessä..

Hanke on kaksivuotinen ja siinä on kaksi osakokonaisuutta: toisaalta julkisten liikuntapalveluiden tarjoamien naisille eriytettyjen vesiliikuntamahdollisuuksien edistäminen sekä toisaalta järjestökentän edellytysten parantaminen naisille eritettyjen vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi yksityisissä altaissa.

Hankkeen tavoitteet

 • Naisille eriytettyjen vesiliikuntamahdollisuuksien valtakunnallinen kartoitus. Samalla kartoitetaan burkinin käyttömahdollisuus uimahallien yleisillä vuoroilla.
 • Burkinien käytön sallimisen edistäminen yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen mukaisesti.
 • Hyvien käytänteiden kartoitus eriytettyjen vesiliikuntavuorojen tarjoamisessa ja valtakunnallinen seminaari hyvien käytänteiden jakamiseksi.
 • Opas eriytettyjen vesiliikuntavuorojen järjestämisestä kiinnostuneille kartoituksen, eri paikkakuntien kokemusten ja seminaarin pohjalta.
 • Vain naisille suunnattu uinninvalvojakoulutus sekä turvallisuuskoulutus naisten vuoroja suunnitteleville järjestöille
 • Tukea maahanmuuttajajärjestöille vähintään kolmen uuden naisten vesiliikuntavuoron järjestämiseksi hankkeen aikana.
 • Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuuksien edistämisen kirjaaminen (maa)kunnallisiin hyvinvointisuosituksiin (1. vuonna Pohjois-Karjala).
 • Asenteisiin ja ennakkoluuloihin vaikuttaminen hankkeesta kertovien mediajulkaisujen avulla.

Hanketta koordinoi Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry. Hankkeen toteutuksessa on mukana seuraavat FIMUn jäsenjärjestöt: Lieksan somaliperheyhdistys, Iftin seura, SUMANA, Nelumbo, KOHMU, Sahan seura, Pohjois-Suomen somalinuoret, Maakulta, Kulsi, ja Portti ry.

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • Lieksan somaliperheyhdistys ja muut FIMUn jäsenjärjestöt
 • Suomen uima- ja hengenpelastusliitto ry (SUH)
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Kotouttamisen osaamiskeskus
 • Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
 • Kansanterveyden neuvottelukunta
 • pääkaupunkiseudulla FIMU ryn aloitteesta toimiva naisten vesiliikuntaverkosto, johon kuuluu pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, Sporttia kaikille, Monaliiku, African Care sekä muita järjestö- ja vesiliikunnan toimijoita

Hanketta tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

Lisätietoja: riitta.latvio at fimu.fi 

Hankkeen esittelydiat