Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistämisestä keskusteltiin 12.3.

28.3.2018
Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen Suomessa- seminaari pidettiin 12.03 Helsingissä. Tilaisuuden järjestävinä tahoina toimivat Punainen kortti rasismille-hanke, FIMU, Peace United ja Liikkuva seurakunta. Seminaarissa käsiteltiin eri näkökulmista uskonnon ja kulttuurin vaikutusta erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten liikunnan kehittämiseen.

Seminaarin avasi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar. Hän totesi, että seminaarin aihe on erittäin tärkeä, sillä Suomessa on meneillään hyvinvoinnin jakautumisen eriarvoistuminen ja tämä koskee myös eri alueiden eriarvoistumista pääkaupunkiseudulla. Tämän jälkeen eri toimijat monikulttuurisessa liikuntatoiminnassa esittelivät omia kokemuksiaan, joiden saralta käytiin rakentavia keskusteluita.

Habiba Ali painotti, että maahanmuuttajanaiset haluavat liikkua ryhmässä - yksin ei tule aloitettua liikuntaharrastusta. Vanhempien naisten liikuntaa on tärkeä tukea, sillä lapset tarvitsevat liikunnalle roolimalleja. Kari Pölläsen mukaan liikuntaryhmistä haetaan vertaisia, naisia, jotka eivät ole jo valmiiski timmissä kunnossa tai merkkitamineissa. . Jasmiina Ghariebin mielestä on tärkeää, että lapsille ja nuorille on lainata liikuntavälineitä, koska niitä ei useinkaan perheistä löydy. Sanna Pasanen Likes-tutkimuskeskuksesta toi esille kielimuurin ja kulttuurierojen tuovan haasteita ja tuottavan väärinymmärryksiä liikuntatoiminnassa. Tämä osoittautui yhteiseksi tekijäksi myös monille muillekin toimijalle.

Seminaari huipentui työpajatyöskentelyyn, jossa osallistujat saivat yhdessä ryhmittäin miettiä haasteita ja ratkaisuja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin toteutumiselle (ks. liite).