FIMU ry

 

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry perustettiin vuonna 1999. Liiton nimestä käytetään vakiintunutta lyhennettä Fimu. Fimu -lyhenne juontuu liiton englanninkielisestä nimestä Finnish Multicultural Sports Federation.
 

Monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Fimu edistää maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Suomessa, valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla.

Fimu oli VALO ry:n jäsenliitto vuodesta 2013 lähtien, sekä valittiin uuden Olympiakomitean jäseneksi 20.6.2017.

Fimu tukee tärkeällä tavalla maahanmuuttajien kotoutumista ja integraatiota. Parhaimmillaan liikunta on erinomainen kotoutumisen ja kohtaamisten väylä.

Fimuun kuuluu seuroja sekä yhdistyksiä eri puolilta Suomea. Suuri osa jäsenyhdistyksistä on maahanmuuttajien perustamia, ja niissä järjestetään urheilu- ja liikuntatoimintaa. Eri kansalaisuudet, kulttuurit sekä lajit ovat laajasti edustettuina Fimun jäsenistössä.

 

Fimun tavoitteet:

  • Tuoda monikulttuurista liikuntaa ja urheilua esille suomalaisessa yhteiskunnassa
     
  • Parantaa maahanmuuttajien tasa-arvoisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa
     
  • Levittää tietotaitoa maahanmuuttajille ja tarjota yhdistyksille hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja tiedon jakamiseen
     
  • Tukea jäsenyhdistyksiä mm. koulutuksella ja neuvonnalla