Tulevia tapahtumia | Upcoming events

Hallituksen kokous

14.12.2017

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry eli FIMU (Finnish Multicultural Sports Federation) toimii monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Suomessa edistäen yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan liikunnan ja urheilun avulla. Fimulla on 55 jäsenseuraa, jotka toimivat  valtakunnallisesti eri liikuntalajien parissa. 

Fimu valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla. Lue lisää...

Fimun kanssa yhteistyössä: