Tulevia tapahtumia | Upcoming events


Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry eli FIMU (Finnish Multicultural Sports Federation) toimii monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Suomessa edistäen yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien sekä etnisten vähemmistöjen mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan liikunnan avulla. Fimulla on vajaat 60 jäsenseuraa, jotka toimivat eri puolilla Suomea eri liikuntalajien parissa. 

Fimu valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla. Lue lisää...

Fimun kanssa yhteistyössä: