Erasmus+ Sport PLAY- hanke etenee liikuntakerhojen ohjaamiseen

24.4.2018


Vapaaehtoiset ohjaavat O9HHR:n ja KOHMUn nuoria
Vapaaehtoiset ohjaavat O9HHR:n ja KOHMUn nuoria
Kouluttaja Hanna antaa ohjauksen jälkeen palautetta
Kouluttaja Hanna antaa ohjauksen jälkeen palautetta
We can make it!
We can make it!


Hankkeeseen on rekrytoitu mukaan 13 vapaaehtoista nuorta toimimaan hankkeen liikuntakerhojen ohjaajina.

Vapaaehtoisia on koulutettu helmi-maaliskuussa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa käyttämään ohjauksessa Don Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia, jossa liikuntaa käytetään työkaluna elämäntaitojen ja vastuunoton opettamisessa. Vapaaehtoisten kouluttajana hankkeessa toimii väitöskirjatutkija Hanna Toivonen.

Koulutukseen on kuulunut teoriajakso, sekä ohjaamisen harjoittelua. Vapaaehtoiset ovat laatineet tuntisuunnitelmat sekä liikuntataitojen, että elämäntaitojen ohjaamiseen, sekä vetäneet pareittain lapsille koeohjaukset. Kouluttaja on seurannut koeohjauksia ja antanut niistä palautetta. 

Hankkeen metodiin kuuluu tiedostaminen, jonka mukaan lapsille kerrotaan heti alussa mitä liikuntataitoa ja elämätaitoa kerralla harjoitellaan. Lasten suoriutumista tarkkaillaan ja siitä annetaan palautetta liikuntaharjoitteiden aikana. Lopun ryhmäpalaverissa kysellään vielä osallistujilta mielipiteitä miten hyvin ryhmä onnistui valitussa elämäntaidossa ja miten ryhmäläiset kohtelivat toisiaan.

Koulutuksessa koeohjattavina ovat toimineet 09HHR:n ja KOHMUn sekä WAU ryn lapset ja nuoret. Lapset ovat mukautuneet ohjattavaksi yllättävänkin hyvin: lapset ovat osallistuneet keskusteluihin mm. kunnioituksesta, yrittämisestä ja yhteistyöstä innokkaasti.

Loppukeväällä koulutuksen antia harjoitellaan seurojen liikuntakerhoissa.