OPH:n erityishaku kotoutumista edistäville hankkeille auki 25.5. asti

3.5.2018

Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla.

Mitä tuetaan:

Avustuksilla voidaan muun muassa kehittää maahanmuuttajien oppimista ja ohjausta niin varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kuin valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa. Lisäksi avustuksilla on mahdollista vahvistaa osallisuutta ja edistää hyvinvointia taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimialoilla sekä nuorisotyön ja -toiminnan keinoin.

Ketkä voivat hakea:
Avustusta voidaan myöntää korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, kunnille, oikeuskelpoisille yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille ja järjestöille. Taiteen, kulttuurin ja liikunnan avustuksia voidaan myöntää ainoastaan järjestöille. Erityisesti toivotaan hankkeita, joilla edistetään kohtaamisia ja vuoropuhelua.

HAKUAIKA JA HAKEMUNEN:
Haku avattiin 23.4.2018. Sähköinen avustushakemus tulee jättää Opetushallituksen sähköiseen järjestelmään viimeistään 25.5.2018 klo 16.15.

Hakutiedote ja hakulomake löytyvät täältä:

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtion_erityisavustus_kotoutumisen_edistamiseen_2018?language=fi

Opetushallituksen tiedote täältä:

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/maahanmuuttajien_ja_turvapaikanhakijoiden_kotoutumista_tuetaan_8_miljoonalla_eurolla