Jäsenseuran esittely: Nelumbo ry

8.5.2018Nelumbo ry:n tavoitteena on edistää maahanmuuttajien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tarjota maahanmuuttajataustaisille aikuisille, lapsiperheille, nuorisolle ja eläkeläisille toimintaa organisoimalla kursseja, kerhoja ja tapahtumia.

Yhdistys on järjestänyt liikuntatunteja Espoon Helmi-Joogahuoneessa, Helsingin SVK-talossa ja Kontulan palvelutalossa. Ryhmien koko on ollut 5-14 hlöä. Liikuntatunteihin kuuluu esimerkiksi joogaa aloittelijoille, asahia, sauvakävelyä, tansseja, kuntojumppaa ja rentoutumisharjoituksia. 

Nelumbo ry osallistuu mm. Unelmien liikuntapäivän 10.5. järjestelyihin FIMUn kanssa.

Esimerkkejä yhdistyksen järjestämistä kursseista vuonna 2017

Hyvinvointia luonnosta (7.01. 2017)

Kurssin tavoitteena oli tuoda maahanmuuttajat Suomalaiseen luontoon, tarjota hyötyliikuntaa ja tutustuttaa sauvakävelyyn tehokkaana liikkumismuotona. Osana ohjelmaa oli kertoa Suomalaisista kansallispuistoista, kansanperinteestä, ekologisesta rakentamisesta ja Suomalaisen luonnon erityispiirteistä Haltian näyttelyssä järjestettävän opastetun kierroksen aikana.

SVK ry+ Moniheli ry - Projekti Kevättä ilmassa (19.03.2017 -30.04.2017)

Kurssin tavoitteena oli suomenkielisen liikuntatermistön vahvistaminen ja sanaston kerääminen liikuntalajeittain. Toisena tavoitteena oli antaa maahanmuuttajataustaisille aikuisille tietoa eri liikuntamuodoista ja –lajeista, sekä liikunnan hyödyistä ja ravitsemuksesta. Kurssilla oli luennot, joilla puhuttiin hyvistä elämäntavoista ja ravitsemuksesta. Kurssilla myös jumpattiin ja tanssittiin luentojen lomassa.

OK Visio - Monipuolinen liikuntakoulu (01.03.2017 - 31.05.2017)

Kurssin tavoitteena oli antaa maahanmuuttajataustaisille aikuisille tietoa eri liikuntamuodoista ja -lajeista. Kurssilla käytiin läpi perinteisiä suomalaisia lajeja ja harjoituksia, sisältäen niveljumppaa, venyttelyä ja verryttelyä, tuolijumppaa, kuminauhajumppaa ja keppijumppaa. Myös uusiin lajeihin päästiin tutustumaan, esimerkkeinä asahi, pilates, jooga ja ajkune.

KKI Projekti –Voi hyvin! (01.06.2017-26.12.2017)

Tavoitteena oli antaa tietoa eri liikuntamuodoista ja -lajeista, tutustuttaa liikunnan mahdollisuuksiin Suomen luonnossa, sekä kannustaa terveellisiin elämäntapoihin tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa ja terveystietoa. Hankkeessa järjestettiin ravinto-, liikunta- ja työhyvinvointiluentoja sekä luentoja Suomalaisesta luonnosta ja tutustutaan Jokamiehenoikeuksiin.

Vuonna 2017 yhdistys on tehnyt yhteistyötä Suomen venäjäkielisten keskusjärjestö ry:n kanssa, Perhelinna ry:n kanssa ja Maunulan Spinni ry:n kanssa.