Liikunnanohjauksen peruskurssi maahanmuuttajille Vierumäen Urheiluopistossa

5.12.2018


Maksuton koulutus tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset osallistujat suomalaiseen liikuntakulttuuriin hyödyntäen Suomen Urheiluopiston upeaa kampusta sekä ammatillista tietotaitoa. Opinnot rakentuvat neljästä eri opintokokonaisuudesta, joissa kukin kokonaisuus on rakennettu yhteisen teeman, suomalaisen liikuntakulttuurin ympärille. Opintokokonaisuuksien välille on varattu itsenäistä opiskeluaikaa, jolloin oppilaat työstävät heille suunnattuja oppimistehtäviä. Hakuaika päättyy 16.12.


Koulutuksen aikana osallistujat oppivat liikunnanohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä taitoja. Keväällä kurssilaiset tuovat oppimaansa käytäntöön heille suunnatulla liikunnanohjauksen työkokeilulla. Osallistujat hakevat oma-aloitteisesti tietoa liikunta-alasta digioppimisympäristöjä hyödyntäen.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Koulutus on osallistujille ilmainen ja kattaa lähijaksojen opetuksen, majoitukset sekä ruokailut. Osallistuminen koulutukseen luo kuvan suomalaisesta liikuntakulttuurista, kehittää suomen kielen taitoa sekä avaa ovia liikunta-alalla etenemiseen. Koulutus ei oikeuta ammatilliseen pätevyyteen, mutta siitä saa todistuksen.

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Kurssin ajan opiskelija saa lisätietoja suomalaisesta liikuntakulttuurista ja miten sitä voi hyödyntää arjessa tai mahdollisesti tulevissa töissä/opinnoissa. Tavoitteena on antaa osallistujille omakohtaisia kokemuksia tekemisen ja kokemisen kautta. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnanohjausta oma-aloitteisesti sekä tunnistaa eron oman ja suomalaisen liikuntakulttuurin välillä. Lähijaksojen aikana opitaan myös suomen kieltä ja erityisesti liikuntaan liittyvää sanastoa.

Lue koko tiedote:

https://vierumaki.fi/koulutukset/lop_mamu