PLAY-hankkeen kuulumisia syksyltä

7.12.2018








Vapaaehtoiset nuoret ovat toteuttaneet vastuuntuntoisuuden mallia tämän syksyn Kohmu ryn, Sahan-seuran, 09HHR:n ja WAU ryn liikuntakerhoissa. Hankkeen metodia ja vapaaehtoisten kokemuksia esiteltiin puolipäiväisessa seminaarissa 6.11. johon oli kutsuttu mm. seuratoimijoita ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajia.

Seminaarin aluksi OKM:n Satu Heikkinen esitteli EU:n linjauksia liikuntapolitiikasta ja vapaa-ajan liikunnasta, sekä sosiaalisesta inkluusiosta liikunnan avulla. Erasmus+ Sport -ohjelma, josta PLAY-hanke on saanut rahoituksen edistää vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista osallisuutta ja tasavertaisuutta sekä levittää tietoa terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä.

Hankkeen kouluttaja Hanna-Mari Toivonen esitteli vastuuntuntoisuuden mallia, jossa osallistujien vastuunottoa ja osallisuutta tuetaan mm. mallintamalla kunnioitusta, luomalla onnistumismahdollisuuksia, tukemalla johtajuutta ja antamalla valintamahdollisuuksia. Mallissa osallistujien sosiaalista kanssakäymistä edistetään tietoisesti, mm. kannustamalla mielipiteiden ilmaisuun sekä antamalla roolia organisointiin liittyvissä tehtävissä ja arvioinnissa.

Vapaaehtoisia nuoria oli haastateltu etukäteen ja 7 heistä pääsi paikan päälle kertomaan kokemuksistaan itse. Hankkeen ohjenuorien mukaisesti vapaaehtoiset hoitivat itse haastattelu- ja juonto- osuuden.

Nuoret pitivät hankkeen koulutusta ja metodia hyödyllisenä ja silmiä avaavana, ja he kokivat oppineensa lisää lasten ja nuorten ohjauksesta ja psykologiasta. Vertaiset vapaaehtoiset olivat antaneet rohkeutta osallistua ja kokeneemmilta ohjaajilta oli saatu vinkkejä (ks. kuvat).

Ehkä eniten yllätti miten paljon hankkeeseen osallistuminen on vaikuttanut osalla nuoria heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa: nuoret kertoivat saaneensa hankkeesta omaan persoonaansa lisää rohkeutta, itsevarmuutta, tunneälykkyyttä ja ulospäinsuuntautuneisuutta:

”Olen tarkkailijaluonne ja introvertti, mutta olen saanut tästä hankkeesta rohkeutta ja heittäytymiskykyä, kykyä mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Minusta on tullut ulospäinsuuntautuneempi, olen tutustunut enemmän opiskelijatovereihinkin”

”Minusta on tullut paljon sosiaalisempi ja tulen toimeen paremmin muiden kanssa. Olin hyvin arka kertomaan mielipiteitäni, mutta kun tässä hankkeessa on tarvinnut tehdä sitä niin paljon, minusta on tullut rohkeampi.”

Myös nuorten työelämätaidot ovat selvästi kehittyneet hankkeessa. Itsenäisen työskentelyn taidot ovat parantuneet, samoin kommunikointi ja sitoutuminen ja koordinaattori onkin syksyllä päässyt kevättä vähäisemmällä muistuttelulla.

Vastuuntuntoisuuden malli ja vapaaehtoisten kokemukset herätti seminaarin osallistujissa mielenkiintoa ja muutama seura oli valmis tutustumaan metodiin paremminkin. Samoin Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala piti metodia kokeilemisen arvoisena Helsingin koulujen liikuntakerhoissa.

Hankkeen edustajat kävivät kertomassa hankkeen metodista ja siitä saaduista kokemuksista myös 2 Nuorisotutkimuspäivillä 5.11.