Kotouttamistyön avustus järjestöille hakuun marraskuussa (Helsinki)

10.9.2019

Kaupunginkanslia myöntää avustuksia järjestöille kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Avustuksen suuruus on noin 10 000 euroa järjestöä kohden.

Helsingin kaupunginkanslia myöntää avustuksia järjestöille kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vuonna 2020 tuettavien avustuskohteiden tulee toteuttaa Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017-2021 tavoitteita ja teemoja:

  • Helsinki on osaavan työvoiman kaupunki, 
  • Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia, 
  • Helsinki on avoin ja osallistava sekä 
  • Helsinki ehkäisee eriarvoistumista.

Haku vuoden 2020 avustuksiin alkaa 7.11.2019. Hakujärjestelmä sulkeutuu 29.11.2019 klo 16.00. Avustuksen suuruus on noin 10 000 euroa järjestöä kohden.

Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä verkkosivuilta ladattavissa oleva lomake "Palvelusuunnitelma". Tiedot päivittyvät verkkosivuille syyskuun aikana ja tästä lisää seuraavassa uutiskirjeessä. 

Avustusta haetaan sähköisesti hakujärjestelmässä.

Järjestöillä on mahdollisuus varata aika hakuklinikalle hakuajan aikana lähettämällä s-posti osoitteeseen laura.kyntola@hel.fi