PLAY!- hankkeen lopputuotokset ja oppimismateriaalit verkossa

3.4.2020Hankkeen E-oppimisalusta
Hankkeen E-oppimisalusta
TPSR-mallin harjoittelua
TPSR-mallin harjoittelua
Vapaaehtoiset ohjaamassa TPSR-mallisessiota hankkeen lopputapahtuman osallistuijille Barcelonassa
Vapaaehtoiset ohjaamassa TPSR-mallisessiota hankkeen lopputapahtuman osallistuijille Barcelonassa

FIMUn koordinoima kolmivuotinen 5 maan Erasmus+ Sport-hanke PLAY! päättyi vuoden 2019 lopussa. Hanke on saatu raportoitua ja lopputuotokset (julkaisut, videot, E-oppimisalusta) ovat vapaasti käytettävissä hankkeen sivuilla www.eu-playsport.org.

 

FIMUn koordinoima kolmivuotinen 5 maan Erasmus+ Sport-hanke PLAY! Peer Education, Leadership, Action, Youth - Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion päättyi vuoden 2019 lopussa. Hankkeen päätavoitteena oli liikunnan avulla tukea syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten edellytyksiä osallisuuteen yhteiskunnassa kehittämällä liikunnasta koulunkäyntiin siirrettävissä olevia henkilökohtaisia ja sosiaalisia elämäntaitoja sekä edistämällä osallistujien aktiivisuutta, motivaatiota ja terveyttä liikunnalla.

Kaiken kaikkiaan 41 paikalliskumppania (Suomessa 7) osallistui hankkeen toteutukseen 109 vapaaehtoisen (Suomessa 16) voimin. Näiden järjestämissä liikuntasessioissa liikkui säännöllisesti noin 655 lasta ja nuorta (Suomessa 108) ja n. 250 perheenjäsentä osallistui oheistapahtumiin.

Hanke on saatu raportoitua ja lopputuotokset (julkaisut, videot, E-oppimisalusta) ovat vapaasti käytettävissä hankkeen sivuilla .

PLAY!- hanke toteutettiin laajalla yhteistyöllä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen ja inkluusioon tähtäävien yhdistysten ja hankkeiden kanssa. PLAY!:ssä käytettävät menetelmät valittiin ja niistä laadittu E-oppimisalusta toteutettiin hankkeessa kerättyjen hyvien käytänteiden pohjalta sekä taustakyselyllä kartoitettujen valmentajien ja opettajien toiveita ja vinkkejä huomioiden.

Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa hyödynnettyä vastuuntuntoisuuden mallia (TPSR) levitettiin myös muiden hankkeiden käyttöön: koulutusta järjestettiin mm. Kulttuuritulkkiseura FC-Konnun ja Lähiökoutsi-hanketta vetävän Barreto ry:n ohjaajille.

Hankekauden aikana vaikutukset näkyivät erityisesti vapaaehtoisten nuorten hyötymisessä hankkeesta: suomalaisnuorista kaikki olivat hyvin tyytyväisiä hankkeessa annettuun koulutukseen. Nuorista kolme - on työllistynyt koko- tai osa-aikaisesti liikunnan alalle ja kaksi muihin töihin. Moni kertoi saaneensa opinnoissaan hyvää palautetta ja arvostusta vapaaehtoiskokemuksestaan ja rohkaistuneensa sosiaalisessa kanssakäynnissään ulospäinsuuntautuneemmaksi, kertomaan mielipiteistään tai esimerkiksi aloittamaan nuorempien opiskelijoiden tutoroinnin.

Vuoden 2019 lopussa useampikin vapaaehtoinen ilmoitti kiinnostuksestaan jatkaa kv-toiminnassa mukana ja ilahduttavasti myös nuorempia sisaruksia ilmoittautui mukaan. FIMU:ssa selvitetään EU:n Youth in Action-nuorisovaihto-ohjelmien tarjoamia vaihtoehtoja. Nuorisovaihdoissa nuoret itse suunnittelevat hankkeen toiminnan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Haut tulevat olemaan avoimia kaikille FIMUn jäsenseurojen nuorille ja kaikki halukkaat mahtuvat varmuudella mukaan.

http://www.eu-playsport.org/