FIMU:lle rahoitus maahanmuuttajanaisten ja erityisryhmien vesiliikuntamahdollisuuksien edistämiseen

15.12.2020


Musliminaiset eivät voi uskonnollisista syistä uida uimahallien yleisillä vuoroilla. Sama koskee valtaväestön naisia, joita esimerkiksi kosmeettinen haitta tai vamma estää uimasta yhdessä miesten kanssa.

Muslimitytöt eivät myöskään välttämättä pysty osallistumaan koululiikunnan uimaopetukseen ja ovat vaarassa jäädä ilman uimataitoa. Erillisiä naisten uimavuoroja on vain suurimmissa kaupungeissa. Burkineita ei myöskään kaikissa uimahalleissa sallita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FIMU:lle erityisavustuksen liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen, jolla edistetään maahanmuuttajanaisten ja erityisryhmien vesiliikuntamahdollisuuksia.

Hanke on kaksivuotinen ja siinä on kaksi osakokonaisuutta: toisaalta julkisten liikuntapalveluiden tarjoamien vesiliikuntamahdollisuuksien edistäminen maahanmuuttajanaisten ja erityisryhmien kannalta sekä toisaalta järjestökentän edellytysten parantaminen vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen näille ryhmille yksityisissä altaissa.

Hankkeen tavoitteet

 • Naisten eriytettyjen vesiliikuntamahdollisuuksien valtakunnallinen kartoitus. Samalla kartoitetaan burkinin-  hiukset ja vartalonpeittävää uima-asun - käyttömahdollisuus yleisillä vuoroilla, sekä käännytetäänkö maahanmuuttajia / turvapaikanhakijoita pois julkisista uimahalleista.
 • Burkinien käytön sallimisen edistäminen Suomen uimahalleissa yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen mukaisesti.
 • Hyvien käytänteiden kartoitus eriytettyjen vesiliikuntavuorojen tarjoamisessa ja valtakunnallinen seminaari hyvien käytänteiden jakamiseksi.
 • Valtakunnallinen ohjeistus / suositukset eriytettyjen vesiliikuntavuorojen järjestämiseksi kartoituksen ja seminaarin pohjalta.
 • Vain naisille suunnattu uimavalvojakoulutus
 • Tukea maahanmuuttajajärjestöille vähintään kolmen uuden naisten vesiliikuntavuoron järjestämiseksi hankkeen aikana.
 • Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuuksien edistämisen kirjaaminen maakunnallisiin hyvinvointisuosituksiin (1. vuonna Pohjois-Karjala).
 • Valtaväestön asenteisiin ja virheellisiin ennakkoluuloihin vaikuttaminen hankkeesta kertovien mediajulkaisujen avulla.

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • Lieksan somaliperheyhdistys ja muut FIMUn jäsenjärjestöt
 • Suomen uima- ja hengenpelastusliitto (SUH)
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Kotouttamisen osaamiskeskus
 • Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
 • Kansanterveyden neuvottelukunta
 • pääkaupunkiseudulla FIMUn aloitteesta toimiva naisten vesiliikuntaverkosto, johon kuuluu pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, Sporttia kaikille, Monaliiku, African Care sekä muita järjestö- ja vesiliikunnan toimijoita