FIMU ry hyväksytty kansainvälisen Anna Lindh -säätiön jäsenjärjestöksi

3.3.2021

Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, joka saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF kumoaa kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistää EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja moninaisuutta.

ALF:n tärkeimpiä toiminta-alueita ovat
 

1) koulutus ja nuoriso,

2) kulttuuri ja taiteet,

3) rauha ja rinnakkaiselo,

4) arvot, uskonnot ja henkisyys,

5) kaupungit ja siirtolaisuus sekä

6) media.

 

ALF:in päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa. Säätiö toimii verkostojen verkostona ja tarjoaa yli 4000 jäsenjärjestölle ja yksityishenkilölle 42 maassa mahdollisuuden yhteistyöhön niin muiden maiden kansalaisjärjestöjen kuin kansainvälisten organisaatioidenkin kanssa. Tämä kulttuurien liitto vahvistaa jo syntynyttä vuoropuhelua ja luo uusia kohtaamisen kanavia.

Anna Lindh -säätiö rohkaisee kansalaisyhteiskuntaa EU:n ja Välimeren kumppanuusmaiden alueella yhteisiin ponnistuksiin sivilisaatioiden välisten konfliktien torjumiseksi. Näin vahvistetaan kansojen välistä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhteisymmärrystä, mikä edistää alueen vakautta.


Suomen Anna Lindh -verkoston jäsenenä Fimu on osa verkostojen verkostoa, jossa on noin 4000 jäsentä 42 maasta. Jäsenyytemme tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia rakentaa yhteistyökumppanuuksia niin Suomessa kuin EU:n ja Välimeren etelänpuoleisten maiden järjestöjen kanssa.

Suomen verkosto tarjoaa Fimulle myös:

  • mahdollisuuden osallistua monipuolisiin koulutuksiin Suomessa.
  • kutsuja verkoston tapaamisiin ja verkoston järjestämiin tapahtumiin eri puolilla Suomea ja verkossa.
  • ajantasaista tietoa Anna Lindh -säätiön ja Suomen verkoston toiminnasta ja sekä jäsenjärjestöjen kuulumisia. Verkoston kanavien kautta voitte levittää myös tietoa oman järjestönne toiminnasta muille jäsenille.
  • mahdollisuuden vaikuttaa verkoston toimintaan verkoston valitseman ohjausryhmän jäsenenä ja verkoston yleiskokouksissa.

Lue lisää: 

https://www.annalindhfinland.fi/anna-lindh-saatio/

https://www.annalindhfinland.fi/new-member-fimu-ry/