Tervetuloa FIMUn järjestöpäivään 17.09.2022

30.8.2022


Fimu Ry järjestää järjestöpäivän lauantaina 17.9.2022 klo 10 alkaen Kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä. 

Päivän tavoitteena on saada jäsenistöltä sekä palautetta nykyisestä toiminnasta sen kehittämiseksi, että kehitellä ideoita uusiksi toimintamuodoiksi, projekteiksi ja jäsenpalveluiksi. Haluamme tarjota jäsenistölle mahdollisuuden tulla kertomaan oman toiminnan haasteista sekä kehittelemään ratkaisuja niihin yhteistyössä liiton ja muun jäsenistön kanssa. 

  

Rahoituksen hakeminen liitolle ja projekteille on meneillään. Nyt toimintasuunnitelmiin voi vielä vaikuttaa. Tulkaa mukaan varmistamaan, että yhdistyksenne hyötyy FIMUn toiminnasta! 

 

YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) keskeinen ajatus on tukea kehitystä ja kasvua vastaamalla nykyhetken tarpeisiin ilman, että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuuksia pois. Toimintaohjelman slogan on: ”Leave no one behind!”. 

  

Kolme keskeisintä tavoitetta ohjelmassa ovat 

1. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmassa ja kaikissa muodoissaan (taloudellinen kestävyys),

2. Taistelu epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan (sosiaalinen kestävyys) sekä 

3. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan (ekologinen kestävyys). 

 

Punainen kortti rasismille -hankkeen kestävän kehityksen kilpailun innoittamana haluamme järjestää teille oman kilpailun saman teeman ympärille osana syyskuun järjestöpäivää. Tehtävänänne on luoda kestävän kehityksen strategia tai tavoitteita, joita teidän järjestönne sitoutuu toteuttamaan toiminnassanne. Strategiat ja tavoitteet voivat liittyä ekologiseen, taloudelliseen tai sosiaaliseen kestävyyteen. Toteutus on vapaamuotoinen (kirjoitus, kuva, video yms.). Lähettäkää strategiat ja tavoitteet sähköpostilla osoitteeseen toimisto@fimu.fi 14.9.2022 menneessä. Kolme parasta palkitaan rahapalkinnoin syyskuun järjestöpäivänä: voittaja saa 300 €, toiseksi tullut 200 € ja kolmanneksi tullut 100 €.  

  

Fimu ry:n ylimääräisen kokouksen on siirretty järjestöpäivä ohjelman jälkeen.
 

Järjestöpaivään voi osallistua max. 1 edustaja kustakin jäsenyhdistyksestä. Päivän ohjelma sisältää aamupalan ja lounaan. 

 

Liitteet