Vastaa kyselyyn monikielisyydestä liikuntatoiminnassa 12.4. mennessä

4.3.2024


Kysely on tarkoitettu kaikille liikkujille ja liikuntakentän toimijoille. Voit vastata kyselyyn 12.4.2024 saakka suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi tai englanniksi.

Liikuntatieteellinen seura selvittää kyselyllä liikuntayhteisöjen kielellistä moninaisuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä.

Liikuntayhteisö tarkoittaa mitä tahansa joukkuetta, ryhmää tai kaveriporukkaa, jossa harrastetaan liikuntaa tai urheilua.

Kyselyllä haluamme saada selville kuinka monikielistä suomalainen liikuntatoiminta on, mitä kielellisestä moninaisuudesta ajatellaan liikuntakentillä sekä missä ja miten monikielisyys ilmenee liikuntatoiminnassa.

Linkit löytyvät Liikuntatieteellisen Seuran  verkkosivuilla:
https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/hankkeet/kielikaytannot-liikuntayhteisoissa.html

Ystävällisiin terveisiin,

 

Eva Rönkkö, FT

Liikuntatieteellinen Seura

eva.ronkko@lts.fi