Elämä on liikettä -hankkeelle 2-vuotinen jatkokausi

16.4.2024
FIMUn ikääntyneiden maahanmuuttajien liikuttamiseen tähtäävä Elämä on likettä -hanke sai Helsingin kaupungilta 2-vuotisen avustuksen, jonka turvin hankkeen toiminta jatkuu 31.5.2026 asti.

Elämä on liikettä -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajayhdistysten edellytyksiä toteuttaa ryhmämuotoista ikääntyneiden toimintakyvylle ja tarpeisiin sopivaa liikuntaa, sekä toteuttaa tälle kohderyhmälle kohdistettua, omakielisten ohjaajien ohjaamaa liikuntaa, maahanmuuttajayhdistysten yhteistoimintana.

Hankkeessa FIMU koordinoi ja jäsenyhdistykset toteutettavat erilaisia retkiä/tapahtumia, joihin ikääntyneet voivat osallistua perheineen sekä viikoittaista ryhmämuotoista sisä- ja/tai ulkoliikuntaa. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille ikääntyneille maahanmuuttajille.

Lisäksi hankkeen työpajoilla edistetään maahanmuuttajayhdistysten edellytyksiä järjestää ikääntyneille sopivaa liikuntaa.

Hanke aloitti toimintansa 1.6.2023.

Seuraa meitä somessa:
Instagram: @elamaonliiketta
Facebook: Elämä on liikettä

Lisätietoja: Riitta Latvio, riitta.latvio@fimu.fi, p. 050-5511197