Catch´n Serve Ball -hankkeelle jatkorahoitus

22.4.2024


FIMU:n nuorten tyttöjen ja naisten joukkuepalloilu Catch´n Serve -hanke, aiemmin Mamanet -nimellä, sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoituksen 31.5.2025 asti.

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten tyttöjen, naisten sekä ikääntyvien liikunnallista elämäntapaa helpon, hauskan ja yhteisöllisen joukkuepalloilulajin avulla. Viikoittain hankkeen kautta liikkuu yli 100 naista ja nuorta tyttöä, edustaen lähemmäs 25 eri kulttuuritaustaa. 
 

OKM:n kriteereitä hakuprosesissa:

Liikuntalaki korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan asemaa liikuntatoimen ja yhteiskunnan eri toimialojen kokonaisuudessa. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman (2023) tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Yhtenä keinona tavoitteen toteuttamiseksi on vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa. 

Tavoitteiden toteuttamisessa tulee liikuntalain (390/2015) mukaisesti olla lähtökohtina sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa hankkeissa erityistä huomiota tulee kiinnittää tyttöjen liikunnan lisäämiseen, koska tyttöjen fyysinen aktiivisuus on tutkimusten mukaan kaikissa ikäryhmissä poikia alhaisempaa. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille ikääntyneille maahanmuuttajille.

https://okm.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset


FIMU ry:n hanke aloitti toimintansa Mamanet -nimellä vuonna 2019.


Somelinkit: 

Instagram: catchnservefimu

Facebook:  catchnservefi

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Hanna Sarkeala
Sposti: hanna.sarkeala@fimu.fi
Tel.:    +358 40 1111 970