Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

1.11.2017

Nina Eränpalon juttu Kisakallion vertaisohjaajakoulutuksesta. Eri kieltä puhuvien, mutta samoja tarpeitaomaavien eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisista on tullut arkipäivää.

"Suomessa ja ulkomailla, useissa maahanmuuttajien liikuntaan ja kotoutumiseen liittyvissä tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen että suurin osa maahanmuuttajista kokee liikunnan auttaneen heitä  kielen ja kulttuurin oppimisessa, sosiaalisten suhteiden muodostamisessa, työllistymisessä ja tietenkin yleisen terveyden ja hyvinvoinnin vinkkelistä tarkasteltuna.

Myös tämän tutkimuksen perusteella liikuntatoimintaan osallistuminen näyttää tukevan Suomeen kotoutumista usealla elämän eri osa-alueilla. Tutkittavat kokivat varsinkin aikaisemmassa kotimaassa aloitetun liikunta- tai urheiluharrastuksen jatkamisen olevan merkityksellistä kotoutumisen kannalta, sillä liikuntatoimintaan osallistuminen on edistänyt heidän terveyttä ja hyvinvointia, auttanut suomen kielen ja kulttuurin oppimisessa sekä tukenut työllistymistä ja kouluttautumista liikunta-alalla.

Tässä koulutuksessa on aiemmin käynyt menestyksekkääksi myös FIMUn jäsenjärjestöjen edustajia.

Lue koko artikkeli:

http://kisakeskus.fi/wp-content/uploads/2015/06/Maahanmuuttajataustaiset-vertaisohjaajat-liikuntal%C3%A4hettil%C3%A4in%C3%A4.pdf