FIMU ry:n johtama Erasmus+ Sport PLAY!-hanke esillä Opetushallituksessa 9.11.2017

10.11.2017

Hanna Sarkeala ja Riitta Latvio esittelemässä PLAY! -hanketta
Hanna Sarkeala ja Riitta Latvio esittelemässä PLAY! -hanketta


Liikunta- ja urheilusektorille suunnattu seminaari järjestettiin yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton ja Olympiakomitean kanssa.

Seminaarissa avattiin hanke-esimerkkien ja käytännön kokemusten kautta Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia sekä innostettiin liikunnan ja urheilun toimijoita mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Hanke-esittelyissä pääpaino oli siinä mitä konkreettista hankkeista on syntynyt ja miten kansainvälinen yhteistyö on kehittänyt urheilutoimijoiden omaa toimintaa. Samalla saatiin käytännön vinkkejä hankehakuun, hakemusten tekoon ja partnereiden hankintaan.

Kokemuksia kansainvälisestä hankeyhteistyöstä FIMUn lisäksi olivat kertomassa mm. Dopinglinkki, Etelä-Savon liikunta ja urheilu, Hämeen liikunta ja urheilu, Jalkapallon Pelaajayhdistys, NMKY Yökoris, Olympiakomitea, Suomen valmentajat, Vammaisurheilu ja XAMK.

EU:n Erasmus+ Sportin liikunnan ja urheilun kv-hankkeille on jaossa 37,4 miljoonaa euroa, haku 5.4.2018 mennessä.

FIMU esitteli koordinoimaansa P.L.A.Y! Peer education, Leadership, Action, Youth –hankettaan, jossa tuetaan kouluvaikeuksia kokeneiden lasten ja nuorten koulumenestystä ja sosiaalista osallisuutta ruohonjuuritason liikuntatoiminnalla.

Erityiskohderyhmänä PLAY!-hankkeessa ovat maahanmuuttajataustaiset ja muista syistä suuremmassa syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Hankkeessa koulutetaan ja osallistetaan nuoria vapaaehtoisia vertaisohjaajia - Young Active Leaders - vetämään viikoittaista liikuntatoimintaa kohderyhmälle. Lisäksi vahvistetaan valmentajien sosiaalisia ja kasvatuksellisia taitoja, sekä lisätään vanhempien tietoisuutta urheilun merkityksestä keinona parantaa koulumenestystä. PLAY!-hanke on 3-vuotinen, päättyen 2019.

Lisätietoja: Riitta Latvio, +358 45 505 511 197, riitta.latvio at fimu.fi

www: eu-playsport.org

Facebook: PLAY project

Twitter: PLAY_project_eu

#ErasmusPLAYSport

#PLAYSport