Yhdenvertaisuuskysely FIMU ryn jäsenseuroille

10.11.2017

​Vastaamalla autat kehittämään järjestöämme ja sen toimintaa tasa-arvoisempaan suuntaan.

Yhdenvertaisuus urheiluyhteisössä

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana urheiluyhteisön yhteisissä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa. Reilun Pelin periaatteista ensimmäinen ”Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun” liittyy yhdenvertaisuuteen ja kertoo myös keinoja käytännön toteutukseen.

Ohessa linkki FIMU ryn yhdenvertaisuuskyselyyn.

https://my.surveypal.com/Yhdenvertaisuus--ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_Suomen-Monikulttuurinen-Liikuntaliitto-FIMU-ry 

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Toivomme seurastanne mahdollisimman monta vastausta. Vastaamiseen on aikaa 30.11.2017 asti.