Erasmus+ PLAY! –hanke suunnitteli Novo Mestossa vertaismentorikoulutusta nuorille

21.11.2017

Partnerit koolla DRPDNM:n toimistolla
Partnerit koolla DRPDNM:n toimistolla


FIMU ryn koordinoiman PLAY!-hankkeen kumppanijärjestöt 5 eri Euroopan maasta kokoontuivat Slovenian Novo Mestossa 14.-15.11.2017. Kokousta isännöi hankkeen slovenialainen kumppani DRPDNM.

PLAY!-hankkeen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten osallisuutta ja koulumenestystä liikunnan ja urheilun avulla. FIMUa kokouksessa edusti järjestökoordinaattori Riitta Latvio, joka myös koordinoi PLAY!-hanketta.

Kokouksen pääagendana oli suunnitella hankkeen vapaaehtoistyötä nuorten parissa ja erityisesti ensi keväänä alkavaa vapaaehtoistyöntekijöiden koulutusta. Lisäksi tarkasteltiin alustavia tuloksia hankkeen partnerimaissa koululaisille, opettajille ja valmentajille tehdystä taustakyselystä, jossa kartoitettiin vaikeuksia ja syitä, jotka estävät lapsia ja nuoria osallistumasta koululiikuntaan ja muuhun urheilutoimintaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Hanke pyrkii tarjoamaan onnistumisen kokemuksia koulumaailman ulkopuolella taidoissa, joilla on myös työelämä- tai yhteiskunnallista relevanssia. Nuorten koulukäyntimotivaatiota ja osallisuutta pyritään edistämään tarjoamalla liikuntaa sekä toimintaa, jossa he käyttävät sosiaalisia ja akateemisia taitojaan esimerkiksi liikuntatapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Lasten ja nuorten ryhmiä vetämään koulutetaan nuoria vapaaehtoisia liikunnanopettajaopiskelijoita ja/tai seura-aktiiveja liikuntajärjestöistä.

Lasten ja nuorten YAG (Young Active Group) –ryhmät alkavat pyörimään syksyllä 2018. Sitä ennen koulutetaan n. 20 nuorta toimimaan vetämään ryhmiä ja toimimaan vertaismentoreina. Porkkanana on koulutuksen ja harjoittelumahdollisuuden lisäksi mahdollisuus päästä toukokuussa hankkeen kansainväliselle liikuntaleirille Italian Padovaan.

Lisätietoja: Riitta Latvio, +358 45 505 511 197, riitta.latvio at fimu.fi

www: eu-playsport.org

Facebook: PLAY project

Twitter: PLAY_project_eu