FIMU ry hakee vapaaehtoisia nuoria osallistumaan PLAY! -projektiin

8.12.2017
Etsimme nuoria vapaaehtoisiksi koordinoimaamme PLAY! Erasmus+ Sport -projektiin. Hankkeessa koulutetaan 18-30 -vuotiaita nuoria vetämään lasten ja nuorten ryhmiä, joissa liikunta yhdistetään sosiaaliseen ja epämuodolliseen oppimiseen. 

Ryhmät toimivat FIMU ryn jäsenseuroissa tai erikseen hankkeeseen osallistuvissa yhteistyöseuroissa. Jokaista ryhmää vetämään haetaan ja koulutetaan 2-3 nuorta.

  • Vapaaehtoisten koulutus ryhmänvetäjiksi tapahtuu kevään 2018 aikana.
  • Koulutuskertoja on yksi jakso kuukausittain Helsingissä tammikuusta alkaen.
  • Lasten ja nuorten ryhmät alkavat pyöriä kerran viikossa syksyllä 2018 

Mitä vapaaehtoiset saavat hankkeessa toimimisesta?

  • Vapaaehtoiset saavat koulutuksen lasten ja nuorten monikulttuurisen liikuntaryhmän ohjaamiseen ja siitä todistuksen.
  • He pääsevät osallistumaan hankkeeseen, jonka tarjoamista metodeista on hyötyä mm. liikuntaan, sosiaalityöhön, monikulttuurisuuteen ja koulutukseen liittyvillä urilla.
  • Koko lukuvuoden kestävästä ryhmän vetämisestä saa varteenotettavan työkokemuksen ansioluetteloon. Kirjoitamme työtodistuksen vapaaehtoispanoksesta. 
  • Vapaaehtoiset pääsevät kokeilemaan toimimista lasten ja nuorten parissa ja testaamaan olisiko se tai liikunnanohjaus kenties heidän tuleva uransa.
  • Jos nuori on jo opiskelemassa, PLAY!-ryhmien ohjaamisella voi saada suoritettua osan koulutuksen vaatimista harjoitteluista tai tietyn määrän opintosuoritteita.
  • Last but not least: voi päästä hankkeen kustannuksella Italiaan kansainväliselle liikuntaleirille toukokuussa 2018.

Toivomme, että saamme mukaan myös nuoria, jotka voivat toimia vertaisohjaajina sosiaalisia haasteita tai kouluvaikeuksia kokeneille lapsille ja nuorille ja antaa heille aktiivisen nuoren mallin.

Tutustu oheiseen info-kirjeeseen ja ilmoittaudu 15.1.2018 mennessä täyttämällä lomake

Lisätietoja:

Järjestökoordinaattori  Riitta Latvio,
riitta.latvio@fimu.fi, +358 505 511 197