FIMUn jäsenjärjestöt kokoontuivat koulutusseminaariin 29.12.2017

3.1.2018
FIMU ryn kutsui jäsenseuransa vuoden lopun laivaseminaariin Viking Linella perjantaina 29.12.2017. Seminaarin tavoitteena oli kuulla jäsenistön tarpeita ja mielipiteitä FIMUn toiminnasta, ideoida yhdessä uutta toimintaa sekä strategiaa jäsenseurojen edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden parantamiseksi.

Seminaari alkoi seurojen toiminnan ja niiden kehitystavoitteiden esittelyllä, jonka jälkeen seurat saivat kommentoida FIMUn toimintasuunnitelmaa ja strategiaa vuodelle 2018. Lisäksi yhdistystoiminnan asiantuntija Kari Loimu koulutti seurojen edustajia yhdistyksen hallituksen rooleista ja vastuista.

FIMUlta toivottiin tukea mm. eri lajien ohjaajien koulutukseen, sekä valmentajakoulutukseen. Samoin toivottiin enemmän yhteistyötä eri seurojen välillä esimerkiksi turnausten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. 

Seminaariin osallistui 27 henkilöä, yhteensä 11 eri jäsenseurasta. Mukana olivat mm. Nelumbo, Konsom Nuoret ry, VFT Vantaa, Sahan-seura, SAYKUS sekä FC Safari Junior.