OKM:ltä ja Helsingin kaupungilta tukea matalan kynnyksen liikuttamiseen

19.2.2018

Sekä Opetusministeriö että Helsingin kaupunki satsaavat nyt liikunnallisen elämän tavan edistämiseen vähän liikkuvien keskuudessa.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 13. helmikuuta hyväksyä 900 000 euron suuruisen uuden avustushaun periaatteet. Helsingin kaupunki etsii lisäavustuksen turvin uusia toimintamalleja, jotka edistävät lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä kaupunkilaisten liikkumista. Hankehaun ensimmäinen vaihe on ideakilpailu, joka käynnistyy maaliskuussa.

Avustushankkeilla pyritään tavoittamaan erityisesti lapsia ja nuoria, joilla ei syystä tai toisesta ole yhtään harrastusta, sekä kaikenikäisiä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät liikkumisen lisäämisestä terveytensä kannalta eniten. Hankkeilla voidaan näin edesauttaa kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista.

Lue lisätietoja täältä

Opetusministeriön Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla ja alueellisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla lisätään väestön liikkumista liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Urheiluministeri Sampo Terho on juuri myöntänyt 1 370 420 euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 28 hanketta. Aluehallintovirastoille myönnettiin 2 429 580 euroa edelleen jaettavaksi paikallisiin hankkeisiin. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelman hankkeisiin myönnettiin 16 hankkeelle yhteensä 1 140 000 euroa. Avustukset myönnettiin Veikkauksen tuotosta.

Lue lisää...