Erasmus+ Sport PLAY- hankkeen vapaaehtoisten koulutukseen osallistui aktiivisia ja motivoituneita nuoria

28.2.2018

PLAY-hankkeen tavoitteena on edistää syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä liikunnan avulla. Hankkeeseen osallistuu vapaaehtoisina alle 30-vuotiaita nuoria pääasiassa FIMU ryn jäsenseuroista, mm. Sahan-seurasta, 09HHR rystä ja KOHMU rystä.

Nuoret saavat hankkeessa koulutuksen ja tulevat sitten toimimaan omissa seuroissaan lasten ja nuorten liikuntakerhoissa vertais- ja apuohjaajina.

Hankkeessa hyödynnetään menetelmänä Don Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia TPSR (Teaching Personal and Social Responsibility through Physical Activity), jota Jyväskylän yliopistossa ovat edelleen kehittäneet prof. Taru Lintunen ja väitöskirjatutkija Hanna-Mari Toivonen. Toivonen on luonut ja testannut Jyväskylässä Nuoret johtaa -vastuuntuntoisuuskoulutusta aloitteleville ohjaajille ja kouluttaa myös PLAY-hankkeen nuoret.

TPSR-menetelmän avulla lapsille ja nuorille kartutetaan vastuuntuntoa itsestä ja muista. Mallissa hankitaan myös elämäntaitoja, kuten yrittäminen, rauhallinen ongelmien ratkominen, itseohjautuvuus, tavoitteiden asettaminen jne. joita tarvitaan jokapäiväisten vaatimusten ja haasteiden käsittelemiseen.

Koulutuksen Malmin palloiluhalliin saapui viime viikonloppuna 13 iloista ja motivoitunutta nuoria, joista moni oli jo toiminut apuohjaajana omassa seurassaan. Motiivina osallistua hankkeeseen oli monella halu toimia lasten ja nuorten parissa ja osa myös kertoi haluavansa toimia nimenomaan vertaisohjaajana maahanmuuttajataustaisille lapsille.

Play-hankkeen sivut

Seuraa hanketta twitterissä

Seuraa hanketta facebookissa