Erasmus +Sport P.L.A.Y.!-kysely valmentajille, opettajille ja koululaisille

10.10.2017


Uusi tutkimus urheilun vaikutuksesta sosiaaliseen osallisuuteen ja koulumenestykseen – Voitko sinä auttaa?

Erasmus+ hanke P.L.A.Y! Peer Education, Leadership, Action, Youth
pyytää tietoja arvioidakseen ruohonjuuritason urheilun vaikutuksia koulumenestykseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen Suomessa, Italiassa, Sloveniassa sekä Espanjassa.

Koululaisille, opettajille sekä valmentajille on suunnattu oma kyselytutkimuksensa, jossa kerätään kokemuksia sekä mielipiteitä.

Kyselyt auttavat ymmärtämään kouluintegraation, sosiaalisen osallisuuden ja urheilutoimintaan osallistumisen asiayhteyksiä ennen hankkeen pilottivuoden käynnistämistä.

Ne auttavat myös tunnistamaan oppimisen vaikeuksia ja syitä, jotka sulkevat pois lapsia ja nuoria pääsemästä urheiluharrastusten pariin, sekä itse harrastamasta liikuntaa ja urheilua. Kysely auttaa myös määrittelemään selkeän strategian näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

P.L.A.Y.! on kolmevuotinen eurooppalainen hanke, joka rahoitetaan Erasmus+ ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on edistää siirrettäviä sosiaalisia ja koulutuksellisia kompetensseja urheilun avulla heikommassa asemassa tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, joilla on maahanmuuttotausta tai he kuuluvat etnisiin vähemmistöihin.

Hanke puuttuu myös koulussa epäonnistumiseen ja pyrkii vähentämään keskeyttämisastetta, ja tarjoaa samalla laajan valikoiman urheilutoimintaa.

Hanketta koordinoi Suomessa Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry.

Lue ohjeet huolellisesti ja täytä lomake, se vie vain 2-4 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti. 

Valmentajien kyselylomake

Opettajien kyselylomake

Koululaisten kyselylomake