Kevät- ja syyskokoukset


Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. tarkastetaan edustajien valtakirjat;
 4. esitetään liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. tarkastetaan edustajien valtakirjat;
 4. käsitellään ja hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 5. määrätään jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenteri­vuodeksi;
 6. valitaan:
  1. joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  2. liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
  3. kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 7. päätetään, miten liiton viralliset tiedonannot ja kokouskutsut on julkaistava seuraavan kalenterivuoden aikana ottaen huomioon näiden sääntöjen 10 §:n määräykset;
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.