Kevät- ja syyskokoukset


Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa;
  2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  3. tarkastetaan edustajien valtakirjat;
  4. esitetään liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille;
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.