Pinnalla hankkeen kuulumisia vuodelta 2023

28.11.2023

Pinnalla-hanke sai jatkorahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1.4.2023 alkaen. OKM:n myöntämän tuen turvin hankkeemme jatkuu 31.3.2024 asti. Hankkeen tavoitteena on lisätä väestön moninaisuuden huomioimista vesiliikunnassa.

Uusi kausi käynnistyi vaikuttamisella Espoon päättäjiin esteettömän ja saavutettavan naisten uintivuoron saamiseksi Espooseen.  sekä naisten tutustuttamisella luonnon vesien tarjoamiin vesiliikuntamahdollisuuksiin.

Vaikuttaminen Espoon päättäjiin suunnitteilla olevan naisten vuoron esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

Espoon kaupunginvaltuustoa lobattiin keväällä usean järjestön voimin, jotta kaupunkiin suunnitteilla olevaan vain naisille tarkoitettuun uintivuoroon osoitettaisiin esteetön ja saavutettava allas. Valtuutetuille lähetetty kirjelmää (liitteenä) tuki joukko espoolaisia ja valtakunnallista järjestöjä: ESMA ry, ESPIN ry, Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret, Iftin-seura ry, Jade yhteisö ry, Moniheli ry, Suomen Paralympiakomitea, Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry.

Pinnalla luonnon vesillä - naisten kesäretket  ja vesiturvallisuuskoulutukset

  • uimakoulu Kampissa teini-ikäisille tytöille ja naisille huhti-toukokuussa yhteistyössä Sumana ryn kanssa (alkeis- ja jatkoryhmät sekä pe ja la-iltoina)
  • vesiturvallisuuskoulutukset ja uinti-ja hyvinvointiretket luonnon vesien ääreen teini-ikäisille tytöille ja naisille Nuuksiossa (19.-21.6.) ja Luukissa (29.7.), yhteistyössä SUH ryn, Iftin-seura ryn ja MLL ryn kanssa
  • yhteensä 4 retkeä, joille osallistui liki 80 tyttöä ja naista

Retkillä käytiin läpi asiaa vesiturvallisuudesta: yleisohjeita turvallisesta uimisesta ja liikkumisesta luonnon vesillä, harjoiteltiin pelastusliivin käyttöä sekä tehtiin pelastusharjoituksia ämpärillä, kanisterilla ja pelastusrenkaalla.

Naiset toivat retkillä esiin sen miten paljon Suomessa, erityisesti luonnossa, sekä kesällä että talvella olisi tekemistä, ja miten vähän he perheineen pystyvät hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Osa naisista olivat myös ensi kertaa saunassa käymässä. Kiinnostusta siis on paljon, mahdollisuuksia päästä kokeilemaan ja oppimaan kaivataan.

Vesiliikunnan ammattilaisten koulutus ja työllistäminen

Pinnalla-hankkeessa koulutetaan ja luodaan maahanmuuttajataustaisista vesiliikunnan ammattilaisista naisohjaajapoolia, josta vinkkaamme ohjaajia yhdistysten ja järjestöjen sekä kunnallispuolen ja uimaseurojen käyttöön.

Järjestämme tammi-maaliskuussa 2024 yhteistyössä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kanssa maahanmuuttajanaisille suunnatun uimaopettajakurssin Korson uimahallissa. Koulutus on maksuton ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville korvataan matka- ja majoituskustannukset. Tarkemmat tiedot kurssista ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät täältä.

Olemme myös tukeneet maahanmuuttajanaisten kouluttautumista muihin vesiliikunnan ammatteihin: Raisa Butsneva valmistui juuri vauva- ja perheuinnin ohjaajaksi ja Afra Fekri osallistuu parhaillaan SUH ryn uinninvalvojakoulutukseen. Hankkeessa koulutetut ohjaajat saivat FIMUn ikääntyneiden hankkeen järjestämässä tapahtumassa 22.10. lisäkoulutusta ikääntyneiden toimintakyvyn huomioimisesta ohjaamisessa.

Koulutustoiminnan tavoitteena on paitsi lisätä naisohjaajaresursseja naisten omien vesiliikuntamahdollisuuksien järjestämiseen, ja osallistaa maahanmuuttajataustainen väestö vesiliikunnan tarjoamiseen sekä tarjota nuorille roolimalleja ja tuoda vesiliikunnan ammatteja heille esiin yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona.

Hankkeessa tulossa lisäksi:

joulukuussa 2023: mahdollisuus testa uimataito naisille ma 11.12. ja 18.12. klo 18 Keski-Espoon uimahalliin

keväällä 2024 vauvauintiryhmä maahanmuuttajataustaisille äideille ja 3kk-1 v. ikäisille vauvoille yhteistyössä Folkhälsanin kanssa

 

Voit seurata meitä myös somessa:    Ig:@pinnalla      fb: PInnalla Fimu

Liitteet