Koulutukset

Fimu järjestää jäsenyhdistyksilleen koulutuksia monipuolisista aiheista osana liiton projekteja ja varsinaista toimintaa. Fimu tiedottaa koulutuksista kotisivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla jäsenille. Monet koulutukset ovat avoimia myös muille monikulttuurisen kentän yhdistyksille kuin Fimun jäsenyhdistyksille.

Koulutusten myötä maahanmuuttajayhdistykset oppivat uutta ja hyödyllistä omaa toimintaansa varten ja saavat uusia kontakteja. Koulutusten sisällöt räätälöidään jäsenten tarpeiden mukaisesti. Fimun koulutuksissa kuten kaikessa toiminnassa on aina erittäin tärkeää suomen kieli. Fimu kannustaa maahanmuuttajia jäsenyhdistyksissä opiskelemaan ja käyttämään suomea rohkeasti ja tähdentää suomen kielen taidon tärkeyttä maahanmuuttajille.

Fimu on järjestänyt koulutustilaisuuksia mm.

  • yhdistystoiminnasta
  • yhdistysten rahoituksesta ja varainhankinnasta
  • suomalaisesta liikuntakulttuurista ja liikunnan järjestäytymisestä
  • naisten liikunnasta
  • aikuisten terveysliikunnasta ja liikunnan tärkeydestä hyvinvoinnille
  • senioriliikunnasta

Koulutusta muualla

 

Fimun oman koulutuksen lisäksi monet muut tahot Suomessa järjestävät liikunta-aiheisia koulutuksia, joihin maahanmuuttajat voivat osallistua.

  • ESLU järjestää koulutusseminaarien lisäksi mm. ohjaaja- ja valmentajakursseja. Yhtenä painopistealueena on pienten lasten liikunta.
  • Järjestöhautomon koulutukset ovat suunnattu eritoten monikulttuurisille järjestöille