Punainen kortti rasismille

Punainen kortti rasismille –kampanja on ollut osa Fimun toimintaa vuodesta 2003
 

Hankkeen idea on lähtöisin Iso-Britanniasta, missä Show Racism the Red Card –järjestö perustettiin vuonna 1996. Pyrkimyksenä on taistella yhteisössä esiintyvää rasismia vastaan urheilun ja liikunnan avulla. Erityisesti kuuluisia jalkapalloilijoita pestattiin edustajiksi viemään rasismia vastustavaa viestiä omiin yhteisöihinsä, kohderyhmän ollessa erityisesti nuoriso. Tämä alkuperäinen toimintamalli on vuosien varrella vaiheittain kehittynyt kansainväliseksi kampanjaksi sisältäen myös muita urheilulajeja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on rasismin vastustaminen ja vähentäminen urheilun, liikunnan ja yhteistyön avulla.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Punainen kortti rasismille -kampanjan nettisivut

 

Yhteydenotot: FIMU ry / toimisto at fimu.fi