Elämä on liikettä

Syystapahtuma Vuosaaressa
Naisten uintiretki Kontulaan

Elämä on liikettä -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajayhdistysten edellytyksiä toteuttaa ryhmämuotoista ikääntyneiden toimintakyvylle ja tarpeisiin sopivaa liikuntaa, sekä toteuttaa tälle kohderyhmälle kohdistettua, omakielisten ohjaajien ohjaamaa liikuntaa, maahanmuuttajayhdistysten yhteistoimintana.

Hankkeessa toteutetaan vieraskielisille ikääntyneille ryhmäliikuntaa viikoittaisissa pienryhmissä, joita ohjaavat omakieliset liikunnanohjaajat.

Hankkeessa FIMU koordinoi ja jäsenyhdistykset toteutettavat erilaisia retkiä/tapahtumia, joihin ikääntyneet voivat osallistua perheineen sekä viikoittaista ryhmämuotoista sisä- ja/tai ulkoliikuntaa. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille ikääntyneille maahanmuuttajille.

Lisäksi hankkeen työpajoilla edistetään maahanmuuttajayhdistysten edellytyksiä järjestää ikääntyneille sopivaa liikuntaa.

Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa jaetaan tietoa ja kokemuksia ikääntyneille järjestetystä toiminnasta FIMUn jäsenyhdistysten, näiden ikääntyneiden aktiivijäsenten sekä muiden hankekumppaneiden kanssa.

Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja William Thuringin säätiö.

Hanke aloitti toimintansa 1.6.2023.

Seuraa meitä somessa:
Instagram: @elamaonliiketta
Facebook: Elämä on liikettä

Koulutus ja syystapahtuma 22.10.2023

 

Yhteystiedot

Riitta Latvio
Elämä on liikettä –hankkeen projektipäällikkö / Coordinator
Email: riitta.latvio@fimu.fi
+358 505 511 197

 

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry
Finnish Multicultural Sports Federation
Valimotie 10, 00380 Helsinki, FIN