PLAY! -hanke seuroille

Erasmus + Sport -PLAY! -hanke ja Fimun jäsenseurat

PLAY! -hanke jatkaa samaa työtä, mitä Fimu ja Fimun jäsenseurat jo tekevät. PLAY!:n tavoitteena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja saada heidät mukaan urheiluseuratoimintaan joko harrastamaan tai vapaaehtoisiksi. Tarkoitus on myös liikuntaseuratoiminnan avulla tukea liikkujien koulunkäyntiä, ehkä jopa vaikuttaa koulumenestykseen.  Sekä hanke että Fimun jäsenseurat toteuttavat jo nyt liikunnan kotouttamistyötä ja auttavat mm maahanmuuttajanuoria löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.
 

Miten Fimun jäsenseurat voivat olla mukana hankkeessa?

Mahdollisuuksia on monia: työryhmätyöskentely, pilotointi, seminaareihin osallistuminen tai yhteisten tapahtumien, seminaarien, tai työstöpäivien toteutus. Hankkeen konkreettiset toiminnot ovat vasta aluillaan. Hankkeelle on kevään aikana luotu markkinointimateriaalia, nettisivut, tarkempia suunnitelmia ja raportointialustoja. Hanke järjesti myös Erasmus + Sport -hankkeille tyypillisen kick off -tapahtuman helmikuussa ja workshopin toukokuussa.

Tässä muutamia mukana olon vaihtoehtoja tarkemmin:

 1. Fimuun kerätään työryhmä, joka omalta osaltaan antaa asiantuntijuuttaan hankkeelle. Jos olet monikulttuurisuuden asiantuntija tai työskentelet maahanmuuttajalasten tai nuorten parissa, ilmoittaudu ihmeessä mukaan! Työryhmään voidaan ottaa maksimissaan viisi ihmistä. Kokoontumisia tulee noin 4-5 vuodessa.
   
 2. Yhteisten tapahtumien järjestäminen: Hanke on monessa tapahtumassa tai teemaviikossa mukana viestittämässä ja kenties keräämässä lisää yhteistyökumppaneita. Mm lokakuun Football People Weeksille suunnitellaan hankkeen puitteissa tapahtumia kaikkina hankevuosina 2017-2019.
   
 3. Vuonna 2018 on suunnitteilla yhteinen leiri tai liikuntapäivätapahtuma, johon voivat osallistua Fimun jäsenjärjestöt tai etenkin ne, jotka ovat mukana hankkeen toteuttamisessa.
   
 4. Hanke kerää nuoria (noin 16 v) seuroista koulutettaviksi ryhmäksi, jota hanke kutsuu Young Active Groupsiksi. Hanke ottaa mielellään vastaan nuoria, nuorten ryhmiä tai joukkueita, jotka haluavat mukaan. Mukana voi olla joko vuoden tai jopa koko hankekauden. Nuoret saavat koulutusta, työtodistuksen sekä mahdollisuuksien mukaan opintoihinsa opintopisteitä. Fimu voi sopia nuoren oppilaitoksen kanssa mahdollisesta opintoyhteistyöstä.
   
 5. Yhteisten seminaarien ja työstöpäivien järjestäminen: Hankkeen suunnitelmissa on seminaareja ja yhteisiä työstöpäiviä (workshoppeja). Näitä voidaan järjestää yhdessä sovitusti. Hanke tarjoaa tällöin tilat ja pientä tarjottavaa. Tilaisuuksissa levitetään yhdessä tietoa yleisesti liikuntamahdollisuuksista, kerrotaan seuratoiminnasta ja EU:n liikunnan suosituksista.
   
 6. Pilotointi: Pilotointiyhteistyöstä, ajankohdasta ja sen laajuudesta on sovittava Fimun kanssa erikseen. Pilotoinnista tehdään myös erillinen sopimus.

Miten yhteistyö sitten voi alkaa? Käytännössä yhteistyö voi alkaa, kun seurasta otetaan yhteyttä Fimun toimistolle. Pilotointiyhteistyö ja muut laajemmat yhteistyökuviot kirjataan sopimukseksi. Kaikki yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä toimistoon osoitteeseen riitta.latvio (at) fimu.fi.